Algemene Voorwaarden voor het lenen van spellen

1. Toepasselijkheid

Deze leenvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten inzake uitleen van alle spellen van "Ga Maar Spelen", gevestigd te Dronten, verder te noemen verhuurder.

2. Verbod

Het is de lener verboden om het geleende spel zelf weer uit te lenen. Wel kan je ons erop attent maken dat het spel door iemand anders ook geleend wil worden. Zo kan de derde persoon het ook via ons lenen.

3. Schade

Bij eventuele schade aan een spel kan in overleg gekeken worden naar een passende oplossing

4. Teruggave

Het geleende spel kan binnen 2 weken worden teruggebracht. Eventueel in overleg kan het spel langer worden geleend

5. Betaling

Betaling kan cash bij het ophalen van het spel of via overmaking van het leenbedrag op NL58RABO 0190 4427 00 tnv Guus Mathijssen ovv de naam van het spel