Kolonisten van de prehistorie

€ 1,00

Ongeveer 100.000 jaar geleden verlaten nomadenstammen Afrika. Ze trekken over de landengte naar het Midden Oosten en verspreiden zich daarna over de hele wereld. Tijdens zijn lange zwerftochten past de mens zich aan nieuwe klimatologische omstandigheden en andere gevaren uit zijn omgeving aan. Hij vindt nuttige gereedschappen uit, en bedenkt betere jachtmethoden. Hij leert vuur te maken en te beheersen. Hij vindt uit, hoe hij dierlijk voedsel houdbaar kan maken en bouwt tenten en kano's. In Europa en Azië komt de Homo Sapiens zijn evenbeeld tegen: de niet minder handige Neanderthaler. Leid je nomadenstammen uit het verzengende Afrika weg, de wijde wereld in, handel met concurrerende stammen en koloniseer Europa, Azië, Australië en Amerika!

Aantal spelers: 3-4
Leeftijd: 10+
Duur: 90 min