Leeuwenhart

€ 1,50

De koning is jaren geleden naar het Heilige Land vertrokken. Door zijn afwezigheid heerst anarchie en chaos in zijn rijk. Edelen willen hun macht en invloed uitbreiden. Landerijen worden opnieuw verdeeld en er worden nieuwe grenzen getrokken. Welke edele heeft zich verzekerd van de meest waardevolle gebieden als de koning terugkeert?Doel van het spel:
Elke speler plaatst kastelen en bakent de omringende landerijen af. Een speler die een kasteel geheel heeft omgeven met grenzen, bezit een gebied. Bossen en steden in gebieden leveren overwinningspunten op. De speler, die aan het einde van het spel de meeste punten heeft, wint het spel.

Aantal spelers: 2-4
Leeftijd: 12+
Duur: 60 min